วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Humanistic Care


สัมภาษณ์ ดร.สุชีวา วิชัยกุล ตัวแทนกลุ่ม Humanistic Care ที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้จาก ดร.ซูซาน College of Mountsaint Vincent, New York เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 


Dr. Susheewa Wichaikull. 
The Presentation of Humanistic Care 
College of Mount Saint Vincent, US.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your share.