วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ16:43

  น่าสนใจมากค่ะ การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น จะช่วยให้เราให้การพยาบาลผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจกันและกันได้มากขึ้นและลดความขัดแย้งในการทำงานได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. ในฐานะผู้ที่ได้ลองนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ พบว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความเข้าใจกันมากขึ้นและใจเย็นมากขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ16:48

  ขอบคุณมากค่ะ อ่านแล้วมองเห็นภาพค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ16:52

  ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมค่ะ ขอต่อยอดการประเมินผลอีกรูปแบบนึงนะคะ ควรมีแบบประเมินเชิงปริมาณด้วยนะคะ เช่นแบบประเมินการตระหนักรู้ต่อตนเองและความเข้าใจผู้อื่นที่เป็นผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตตปัญษาศึกษา

  ตอบลบ
 5. อ่านแล้วมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะนำไปทดลองปฏิบัติในวิชาที่สอนอยู่ค่ะ และ
  เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำวิธีการทางจิตตปัญญาไปทดลองใช้กับนักศึกษาค่ะ

  ตอบลบ
 6. Thank you for sharing useful information with us. please keep sharing like this. And if you are searching a unique and Top University in India, Colleges discovery platform, which connects students or working professionals with Universities/colleges, at the same time offering information about colleges, courses, entrance exam details, admission notifications, scholarships, and all related topics. Please visit below links:  Top Bachelor of Pharmacy B.Pharma Colleges or Universities in India

  Advantages of Pursuing a Bachelor of Pharmacy after Your 10+

  What are the Career Opportunities and Jobs After Bachelor of Pharmacy

  Is B.Pharma good for you is it really helping you to develop your future career

  Top Master of Computer Application (MCA) Colleges or Universities in India

  ตอบลบ

Thank you for your share.