วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบ SImulation base learning : กรณีศึกษาดูงาน
         การใช้หุ่นจำลองเสมือนจริงในการเรียนการสอนเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์และการพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและผู้รับบริการ เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล โดยได้นำหุ่นจำลองสำหรับฝึกช่วยชีวิต (Manikin) ช่วยในการควบคุมและเชื่อมโยงกับจอแสดงผลสัญญาณชีพ ในการฝึกปฎิบัติการพยาบาล และสามารถแสดงอาการต่างๆได้เหมือนจริง เช่น เหงื่อไหล น้ำตาไหล มีเลือกออกส่งเสียงร้อง และการเต้นของชีพจร ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์


วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Google Classroom

Google เปิดตัวเครื่องมือใหม่ล่าสุด Google Classroom ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนใช้เก็บรวบรวมและติดตามงานที่มอบหมายให้นักเรียนและยังช่วยให้นักเรียนสามารถพูดคุยกับชั้นเรียนของพวกเขาได้ดีขึ้นแอพลิเคชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps ซึ่งช่วยให้การสั่งงานและการติดตามงานง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน Google ได้ให้ผู้ทดลองหลายคนนำไปใช้และนำมันกลับมาปรับปรุงมันเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Classroom เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในโรงเรียนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Apps for Education ซึ่งเป็นบริการที่ Google ได้เข้าไปจับมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าไปจัดให้บริการ อีเมล ปฏิทิน และเอกสารบนเว็บฟรี สำหรับการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา

จนถึงตอนนี้ Google ได้ทำการทดสอบระบบและคาดว่าจะปล่อยมันในช่วงเดือนกันยายนสำหรับปีการศึกษาต่อไป