วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การสร้างเครื่องมือการวิจัย


ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่ผ่านมาพบว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ  เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดการสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับโครงการวิจัย ดังนั้น จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยขึ้น

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

Google Photos


Google Photos หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยใช้, หลายคนอาจจะเคยได้ลองใช้บ้าง แต่เชื่อเราเถอะว่ามัน Amazing มากอยากให้คุณได้ลอง แล้วคุณจะติดใจด้วย features ที่มีมากเหลือล้น ตัวอย่าง เช่น - ช่วยคุณสร้างอัลบั้มรูปให้อัติโนมัติ - ช่วนนำเสนอและเลือกรูปสวย ๆ ให้คุณ - คัดสรรรูป Hilights ที่สุดยอดให้คุณ - จัดทำเป็น Clip Video สั้น ๆ ที่สวยงามให้เลือก - นำภาพมาทำเป็นแอนนิเมชัน - ช่วยคุนจดจำสถานที่ ๆ คุณเคยไปสัมผัสประสบการณ์ - ใส่แผนที่ระยะทางและปักหมุดที่ ๆ คุณเคยไป และยังมีตัวช่วยอื่น ๆ อีกมากมายเกินจะบรรยาย ต้องลองด้วยตัวเอง แล้วคุณจะหลงรัก Google Photos ผู้ช่วยอันชาญฉลาดนี้


Goolge Contacts Preview

Goolge Contacts Preview ตัวใหม่นี้ ซึ่งได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหลายด้าน เช่น ปรับปรุงการ Find Duplicates Contacts ที่ซ้ำซ้อนทำการ update contacts กับข้อมูลที่มีอยู่โดยอัติโนมัติ และก็ปรับปรุงหน้าตาให้สวยสดงดงามขึ้นด้วย
สิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นประกอบไปด้วย- หา Contacts ที่ซ้ำกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล
2Contacts Merge
 - ปรับปรุงในเรื่องของ Domain Directory ให้เป็นระบบ ระเบียบ และ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
3Domain Directory
 - Update Contacts ให้โดยอัติโนมัติ โดยผู้ใช้จะมีข้อมูลที่ update ตลอดเวลากับข้อมูลที่แชร์มาจาก Domain Directory โดยในส่วนนี้อาจต้องเปิด Google+ ให้ใช้งานในองค์กรควบคูไปด้วย และในด้านของรูป Profile ผู้ใช้ยังสามารถใช้รูปที่มีความละเอียดสูงได้ด้วย
4Contacts preview contact card

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)

การพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการพยาบาล ให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ     Patient safety และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการการพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลัก Patient safety

ดาวน์โหลดเอกสาร


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อดี - ข้อเสีย ของการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ข้อดี - ข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ


ข้อดี
 • เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล
 • ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน
 • ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน
 • ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี
 • ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อเสีย
 • ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
 • ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมย์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
 • ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน
 • ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานการประชุม CoP กลุ่ม: การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ด้วยการจัดการความรู้

รายงานการประชุม CoP กลุ่ม: การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ด้วยการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.


มีอาจารย์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนจำนวน 16 คน สรุปสาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ ประเด็นปัญหาอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประเมินผล
 1. มีการปรับเปลี่ยนการทำงานจากพยาบาลประจำการเป็นอาจารย์ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับ 
  • ไม่คุ้นเคยกับการเป็นอาจารย์ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 
  • ต้องเตรียมความรู้มากชึ้น เพราะต้องเป็นอาจารย์นิเทศในหอผู้ป่วยที่ไม่ คุ้นเคย เช่น การปรับเปลี่ยนการทำงานจากพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยศัลยกรรมมาเป็นอาจารย์นิเทศหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
  • ยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติหรือประสบการณ์ 
 2. การที่มีองค์ความรู้ไม่มากพอทำให้อาจารย์เกิดความไม่มั่นใจ และไม่ทราบว่าสิ่งที่จะต้องสอนมีขอบเขตเนื้อหามากน้อยแค่ไหน 
 3. อาจารย์เกิดความไม่มั่นใจในการทำหัตถการบางอย่างที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจทำให้นิสิตไม่เชื่อถือ 
 4. อาจารย์ใหม่มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการสอนทฤษฎีน้อย สำหรับการนิเทศภาคปฏิบัติ มีประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยที่ต้องนิเทศน้อยเพียง 4 สัปดาห์ 
 5. จัดให้อาจารย์ใหม่สอนทฤษฎีและปฏิบัติเร็วเกินไป (หลังฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย 4-6 เดือน) ซึ่งระยะเวลาการเรียนรู้น้อยทำให้ปฏิบัติงานด้านการสอนทฤษฎีและปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 
 6. อาจารย์บางคนสอนทฤษฎีและปฏิบัติ ในขณะที่ยังไม่ได้เรียนครูคลินิก ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการสอน