วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

Goolge Contacts Preview

Goolge Contacts Preview ตัวใหม่นี้ ซึ่งได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหลายด้าน เช่น ปรับปรุงการ Find Duplicates Contacts ที่ซ้ำซ้อนทำการ update contacts กับข้อมูลที่มีอยู่โดยอัติโนมัติ และก็ปรับปรุงหน้าตาให้สวยสดงดงามขึ้นด้วย
สิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นประกอบไปด้วย- หา Contacts ที่ซ้ำกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล
2Contacts Merge
 - ปรับปรุงในเรื่องของ Domain Directory ให้เป็นระบบ ระเบียบ และ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
3Domain Directory
 - Update Contacts ให้โดยอัติโนมัติ โดยผู้ใช้จะมีข้อมูลที่ update ตลอดเวลากับข้อมูลที่แชร์มาจาก Domain Directory โดยในส่วนนี้อาจต้องเปิด Google+ ให้ใช้งานในองค์กรควบคูไปด้วย และในด้านของรูป Profile ผู้ใช้ยังสามารถใช้รูปที่มีความละเอียดสูงได้ด้วย
4Contacts preview contact card

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your share.