วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การพัฒนาผลงานคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อสรุปน่าสนใจมีประโยชน์ค่ะ ทำให้ได้แนวทางไปเขียนบทความวิจัยของตัวเองให้กระชับ ตรงประเด็น และมีคุณภาพมากขึ้น

    ตอบลบ

Thank you for your share.