วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติ

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ08:34

  เนื้อหามีประโยชน์มากเลยค่ะ สามารถนำมาทำความเข้าใจให้กับผู้เขียนใหม่ ที่กำลังเริ่มเขียนผลงาน เพื่อการตีพิมพ์ เยี่ยมจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13:59

  กำลังหาแนวทางในการเขียนผลงานอยู่เลยค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ23:43

  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการเขียนบทความวิจัยได้จริง มั่นใจขึ้นว่างานของเราจะมีคุณภาพมากขึ้น

  ตอบลบ
 4. ได้แนวทางไปปรับเขียนต้นฉบับบทความวิจัย ทำให้มั่นใจว่าบทความเรากระชับ ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 5. เป็นเนื้อหาที่ดีค่ะ

  ตอบลบ
 6. สามารถนำไปใช้ในการเขียนบทความได้

  ตอบลบ
 7. ยอดเยี่ยม มีประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ

Thank you for your share.